عاشق نوشتن و نویسندگی ...

کودکان کار و استعدادهای فراموش شده

کودکان کار و استعدادهای پنهان
موهای بلند خرمایی رنگش را که در هم گره خورده بود با انگشتان کوچکش شانه کرد و با کش پلاستیکی به مدل های خرگوشی و دم اسبی و گوجه ای برای سر نشینان مترو بست. و با نگاه معصومانه گفت: خاله می خری؟
دختر شش ساله ای که کنار دست مادرش نشسته بود به اصرار از مادر خواست تا برایش کش پلاستکی بخرد. دختر دست فروش روبه روی مادر و دختر کوچک منتطر ایستاده بود و التماس می کرد که کسی از کش های پلاستیکی او بخرد.
به فاصله کمی از دخترک دست فروش، پسر فال فروشی یک به یک رو به روی مسافرهای قطار ایستاده بود و با خواهش و قسم خوردن می خواست تا از فال های او بخرند.
خاله فال می خوای؟
نگاهم را ازسطر به سطرکتابی که دستم بود گرفتم و با تکان سرگفتم: نه
خم شد و نگاهی به جلد کتاب انداخت با صدای کودکانه پرسید: کتاب داستان می خوانید.
با تبسم پرسیدم خواندن و نوشتن بلد هستی؟
گفت: فقط تا کلاس دوم مدرسه رفتم.
به فال های که در جعبه مقوای چیده بود. نگاهی انداختم و پرسیدم دوست داری خواندن و نوشتن یاد بگیری؟
به چشم هایم خیره شد گفت: ازم فال می خری؟
فالی بیرون کشیدم و گفتم: جواب سوالم را ندادی.
گفت: مجبورم برای کمک به خرج خانه کار کنم.
کودک کارپسر کوچکی که مردانه برای کسب روزی هر صبح تلاش می کند.

کودک کار و آمار جهانی از کودکان کار

به کودکی، کودک کار گفته می شود که مشغول به فعالیتی باشد. که به سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی کودک مضر باشد و با تحصیل کودک تداخل پیدا کند.
آمار سازمان جهانی کار(ILO) سالانه ۲۵۰میلیون کودک کار ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می شوند. طبق آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آن ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند.
۶۱در صد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد درآفریقا، ۷ درصد درآمریکا لاتین زندگی می کند.

عوامل اثر گذارکه باعث می شود کودکی مشغول به کار شود

ساختار خانواده
خانواده فقیری که شرایط نا مساعد زندگی و مشکلات متعددی برای ادامه زندگی دارند.

شیوع بالای بیکاری
با بالارفتن آمار بیکاری خانواده های پرجمعیت برای تامین زندگی خود مجبور می شوند. از کودک خود برای تامین زندگی روزمره خود کمک بگیرند.

مهاجرت
مهاجرت خانواده های روستانشین وحاشیه نشین به کلان شهرو فقر و بی عدالتی و فاصله زیاد طبقاتی نیز موضوع اصلی است که برای تامین زندگی خود، کودکان را مجبور به کار می کنند.

خانواده های پر تنش
در خانواده های که پدر و مادر با هم اختلاف دارند و هر روزسر مسائل مالی دچار مشاجره می شوند. ویا یکی از سرپرست خانواده فوت یا از هم جدا می شوند.کودکان به اجبار برای تامین خواسته های خود مشغول به کار می شوند.

اعتیاد در خانواده
اعتیاد پدرو مادر و بیکار شدن آن ها یکی دیگر از عواملی است که کودکی مجبور به کار می شود.

فقر فرهنگی و اقتصادی، عوامل زیستی و بحرانی و جنگ از دیگر عوامل های هست که می توان نام برد.

 


آمارکودکان کار در ایران

فقرکودک به معنی محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی است.

در ایران هم تعداد کودکان کار به دلایلی در حال افزایش است. ولی آمار دقیق از کودکان کار در ایران وجود ندارد. آمار بیش از ۲۰هزار کودکان کار در کلان شهر بخصوص در تهران تأیید شده است.

البته در ایران بخاطر اینکه شناسنامه هویتی برای کودکان کار مشخص نشده است. آمارها متنوع و در بسیاری از مواقع متناقض اند.

طبق آخرین آماری که مقامات ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ دادند. تنها در تهران ۱۴ هزار زباله گرد وجود دارد که یک سوم آن ها یعنی ۴ هزار و ۷۰۰ نفر آن ها کودک هستند.

کودکان زباله گرد که بدون دستکش و آمار دقیق مشغول به جمع آوری پلاستیک و نان خشک در میان زباله هستند. به احتمال زیاد دچار بیمارهای مانند ایدز، هپاتیت، کزاز، حصبه، سالک پوستی، انگل روده ای، اسهال خونی، زانو درد و کمر درد می شوند.

کودکان ایرانی از ابعاد مختلف دچار فقر هستند.

طبق تعریف سازمان ملل، کودکانی که در فقر زندگی می کنند. از تغذیه، آب سالم، امکانات بهداشتی، دسترسی به خدمات اساسی، مراقبت سلامت، مسکن، آموزش، مشارکت اجتماعی و حمایت دیگران محروم اند. همین محرومیت باعث می شود که کودکان نتوانند به رشد کافی دست یابند وبه عنوان عضوی از جامعه در آن نقش داشته باشند.


آسیب پذیری کودکان در برابر کار

کودکان کار در شرایط نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت و پوشاک و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می برند.
همین کودکان به راحتی می توانند بازیچه دست بزهکاران قراربگیرند. بزهکارانی که حرفه ای که از کودکان در توزیع مواد مخدر، خانه های فساد و قاچاق اعضای بدن استفاده می کنند.

کودکی که ازبازهای کودکانه ومحبت پدر و مادرمحروم است. با کم ترین توجه عاطفی تن به خواسته های بزهکاران می دهد.

همچنین بخاطر عدم بهره گیری از آموزش و تحصیل، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را هر چه بیشتر از این کودکان سلب می کند.

آنتونی رابینزکار آفرین، مشاور، بشر دوست ،استراتژیست کسب و کار و استراتژیست زندگی می گوید: یکی از گرفتاری های که بسیاری از کودکان به ویژه در مناطق محروم با آن مواجه هستند، عدم دسترسی به الگوی قوی و مثبت است.

کودکان کار به چند گروه تقسیم می شوند؟

کودکان کار به چهار گروه تقسیم می شوند.

گروهی که شب ها بعد اتمام کار به خانه بر می گردند و به مدرسه می روند و بزهکار نیستند. گروهی که احتمالا از محبت پدرومادربر خوردار هستند                            و شاید با تحصیل آینده خوبی درانتظارآ ن ها است.

گروه دوم، گروهی مستقل هستند و پیوند آن ها در خانه شرف گستن است. و در ادامه بزهکار می شوند.

گروه سوم، گروهی از کودکانی هستند که با خانواده خود در خیابان زندگی می کنند. و وضعیت زندگی آن ها در فقر گره خورده است.

گروه چهام نیز گروهی هستند که تماس شان را با خانواده قطع کرده اند و یک کودک خیانانی واقعی  هستند.

 

جدیدترین آمار در زمینه ی شاخص کار کودک و حیطه ی <<حفاظت>> نشان می دهد. که حدود ۹ در صد کودکان ۵ تا ۱۴ ساله در مناطق شهری و ۱۵ در صد آن ها در مناطق روستایی کار می کرده اند.

قربانیان کوچکی که در جمع آوری ضایعات آهنی، کار، درکارگاه های تولیدی و مراکز زباله سوزی روزی ده ساعت بدون وقفه کارسخت انجام می دهند. با مزدی ناچیز و ناعادلانه و خستگی بیشمارزندگی خود را سر می کند.

سوال این است که چگونه می توان به این کودکان کمک کرد؟

بیشتر این کودکان از طرف پدر یا مادرخود به سرپرستی گروهی سپرده می شوند. که برای تامین زندگی خود از آن اشخاص در قابل کار کودک شان ماهیانه و سالیانه مقداری پول دریافت می کنند. در حقیقت پدر و مادر قلابی سر پرستی آن ها را به عهده دارند.

این کودکان محل زندگی مشخصی ندارند و به صورت دسته جمعی در کنار دیگر کودکان زندگی می کنند و هر کمک نقدی که به این کودکان می شود. از طرف پدر و مادر قلابی گرفته می شود.

چند ماه پیش دوستی طرف می کرد که پسری ازم خواست از او دستمال کاغذی بخرم و خودم با رضایتم مقداری بیشتر به او پول دادم. دوستم تعریف می کرد کودک در کمال تعجب پول را به خودم پس داد و ازم خواست برایش ساندویچ بخرم. او می گفت: از کودک خواستم خودش برود هرچه که دوست دارد،بخرد. ولی کودک با مظلومیت گفت: اگر غلام ریشو بفهمد او را تنبه می کند.

اکثر ما فکر می کنیم با کمک نقدی نا چیز به این کودکان می توانیم. کمک حال آن ها باشیم.
ولی چاره اصلی این مشکل چیست؟

استعدادهای پنهان و کودکان کار

تا حالا به این موضوع فکر کرده اید. که اگر این کودکان آموزش می دیدند و خواندن و نوشتن را می دانستند. شاید یکی از افتخارات کشورخود می شدند.

کودکانی هستند که با تمام امکاناتی که پدر و مادرشان در اختیار آن ها قرار می دهند. ولی متاسفانه استعداد درخشانی در یاد گیری ندارند.

بهترنیست حکومت هر کشوری آستین بالا بزند و خود به یاری این کودکان بشتابد.

چارلز دیکنزدر یک خانواده ثروتمند به دنیا آمد. ولی پدرش بخاطر بدهی به زندان افتاد و زندگی اوبا نبود. پدر تغییر کرد. چارلز ۱۲ ساله بود که در یک کارخانه قایق سازی روزانه ده ساعت سخت کار می کرد. او مجبور بود با آن حقوق نا چیزهم کرایه خانه را بپردازد و هم به خانواده خود کمک کند. استعداد درخشانی که در کودکی سخت کار می کرد.

یاد داستان امیلی، شارلوت و آن بروتنه افتادم.

خواهرانی که بعد فوت مادرشان زندگی سختی را در کنار پدر عصبی و عبوس که بعد فوت همسرش زندگی را برای دختران خود جهنم کرده بود؛ گذارنند. شارلوت و امیلی و آن ۳ خواهری که در خانواده ۸ نفر، یک کشیش فقیربه فاصله ۲ سال از هم به دنیا آمده اند. مادرشان بعد به دنیا آمدن آن همه ۸ نفر را تنها گذاشت و مرد. با رفتن مادر پدرشان دیگر آدم سابق نبود و به همه بچه ها سخت گیری می کرد و به آن ها زور می گفت.
او دختر ها را به شبانه روزی که مخصوص دختران روحانیون بود؛ فرستاد. اما دخترهای بزرگ از کمبود غذا و کثیفی سل گرفتن و مردند.
ولی امیلی و شارلوت و آن توانستند به خانه برگردند. هر چند که اوضاع خانه با شبانه روزی فرقی نداشت و خشم پدرو فقر و کمبود محبت مادری بر سرشان سنگینی می کرد.

ولی آن ها دوای تمام درد هایشان را یافته بودند و روزها در خیالات و رویاهای خودش زندگی جدید را تجربه می کردند.

حتما شما هم مانند من به فکر کودکان کاری هستید که شاید هر کدام از آن ها اگر توانایی خواندن و نوشتن را داشتند. می توانستند با شهامت رویاهای زیبای خود را قلم بزنند.

دوست دارم نظر شما را هم بدانم؟

یک پاسخ

  1. بسیار متن جالب و تکان دهنده ای بود و ممنونم که از مثال های موفق که با همین شرایط دست و پنجه نرم می کردند استفاده کردید.
    امیدوارم بتونیم با یاری هم روزی رو ببینیم که هیچ کودک کاری نباشه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط