عاشق نوشتن و نویسندگی ...

هنر آموزش آنلاین برای خانم های خانه دار

داستان کوتاه

کورمال کورمال خود را به آشپزخانه رساند. دستکش صورتی رنگش را بدست کشید.

چشم هایش از فرط خستگی توان ارتباط گرفتن با نور آفتاب نداشت. صدای برخورد قطره های متناوب آب با ظرف های داخل سینگ خبر از طلوع یک روز زیبا را می داد.

ظروف چینی را کف کرد و تندتند آب کشید. بعد اتمام شست و شو دستی به آب زد. آب خنک خواب را از چشمانش روبود و لبخندی به لب نشاند.

میز صبحانه را باسلیقه چید. برای علی ارده و شیره ریخت و برای رضا مربای آلبالو کشید. صدای صوت کتری اعلام بیدار باش. برای همه اعضای خانواده بود. چای را دم کرد و قوری را به بخار کتری سپرد.

پرده فیروزه ای رنگ اتاق را کنار کشید و رضا را صدا زد.                                                                                                                                                  وارد اتاق علی شد. کودک شش ساله اش را که باید آماده رفتن به مهد می شد را بیدار کرد. دستی به موی علی کشید و صدایش زد. ولی علی تمنا می کرد. که چند دقیقه بیشتر در رختخواب بماند. لحاف را از روی پسرش کشید. خیسی گوشه لحاف اخم و اعصبانیت را مهمان چهره مادر کرد.
علی چرا  رخت خوابت  را خیس کردی. مگر صد بار نگفتم. شب چای نخور و قبل خواب چیش کن.
صدایش از اعصبانیت بلندتر شد. رضا با پیژامه نزدیک چارچوب در ایستاده بود وبا پشت دست چشم هایش را می مالید. باز چه خبر شده اول صبحی خانه را گذاشتی روسرت همسایه ها خوابند.
مهسا عاصی لحاف را جمع کرد و گفت: بفرما ببین دوباره رخت خوابش را خیس کرده رنگ لحافش از بس که شستم مشخص نیست چه رنگی است.
خواب از سر پدر پریده بود. با خنده گفت: خوب پیش می آید. پسرم هنوز بچه است.
مهسا باصدای بلند گفت: خسته شدم از صبح تا شب تو این خراب شده فقط در حال شستن کثافت کاری بچه ها هستم. ملودی با صدای بلند مادر بیدار شد وگریه سرداد.
مهسا علی را بغل کرد و با تکان سر گفت: آخه تورا کجای دلم جا کنم. پدر نزدیک گهواره دخترش شد و او را به آغوش کشید.
صدای شرشر دوش حمام مانع شنیدن صدای گریه ملودی می شد. مهسا با پای خیس وارد اتاق بچه ها شد. حوله و لباس های علی را از کمد بیرون کشید. علی از داخل حمام مادرش را صدا می کرد.
رضا گفت: زود باش چیکار می کنی ملودی شیر می خواد. مهسا دوان دوان به آشپزخانه رفت تا پستانک نوزادش را بر دارد.

علی داد می زد. مامان زود باش من سردمه.
مهسا نگاهی به دخترش انداخت. ملودی با دو دست ظریف و کوچک پستانکش را گرفته بود. تا موقع میک زدن از دهانش بیرون نپرد.

حواله را روی دوش علی انداخت و با محبت لباس کودکش رابه تن کرد. رضا کنار میز سر پا  ایستاده بود. شکر را داخل استکان چای ریخت وتندتند با قاشق هم می زد.
مهسا لقمه ای برای علی گرفت و استکان را از جلوی دست رضا کشید و با اعصبانیت گفت: بسته دیگه مگر داری تخم مرغ هم می زنی. صدای جیلیک جیلیکش رو مخم کار می کند.
لیوان چای شیرین رو جلوی دهان علی گرفت گفت: بخور مامان تا گلویت خیس شه.
صدای گریه ملودی از اتاق خواب به گوش می رسید. نزدیک در اتاق خواب بود که صدای آیفون شنیده شد.

مهسا گفت: علی بدو سرویس مدرسه رسید. مانتوش را به تن کرد و کیف علی را برداشت و تا نزدیک سرویس مهد پسرش را همراهی کرد.

صدای گریه ملودی تا سر کوچه شنیده می شد. کلید آسانسور را زد.  همان موقع در آسانسور باز شد و رضا از آسانسور بیرون آمد. با تبسمی از همسرش خدا حافظی کرد.

در ساختمان را بست.
ملودی را به آغوش گرفت. ملودی با لب های کوچکش دنبال شیر می گشت. نوزاد با دست سینه را گرفت و با ولع شروع به مکیدن کرد. مهسا که پشت میز صبحانه نشسته بود. نگاهی به میز انداخت. چای شیرین یخ زده رضا دست نخورده روی میز بود. گوشی خود را برداشت. تا چرخی در دنیای مجازی بزند. ملودی در آغوش مادر خوابیده بود. دقایقی به ساعت دوازده نمانده بود.

هنوز میز صبحانه جمع نشده بود. مربا داخل پیاله چینی خشک شده بود. قرار بود. برای نهارعلی ماکارونی درست کند.
حوصله هیچ کاری را نداشت. احساس پوچی و بیهودگی می کرد. نیاز به یک تغییر اساسی داشت. ولی حضور دو فرزندش تمام راه ها را برایش بسته بود و نمی توانست دنبال علایق و آرزوهای خودش برود.

داستان کوتاهی که خوانید.

بخشی کوتاهی از زندگی بیشتر مادرانی می باشد که نمی توانند. فرصتی برای آموزش و پیشرفت خود داشته باشند و اوقات فراغت خود را به درستی برنامه ریزی نمی کنند. وتمام وقت شان را در کنار خانواده سپری می کنند. و نمی توانند دنبال علایق خود بروند و فقط کار آنها رسیدگی به امور خانه و نگهداری از فرزندانشان است.

سوالی که پیش می آید، شاید کمکی باشد به همه زنانی که به هر دلایلی در محیط خانه زندگی روزمره خود را سپری می کنند.

• چگونه می توان از اوقات فراغت استفاده درست کرد؟

اوقات فراغت یعنی زمانی که یک فرد برای انجام امور مربوط به خود وقت آزادی دارد.

۳۵درصد زنان خانه دار دارای وقت اضافی هستند. که نمی دانند این وقت را چگونه بگذارند. این امر عاملی برای ایجاد اختلاف خانوادگی و تشنجات رفتاری، مشکلات عصبی و افسردگی خواهد شد.

۸۰در صد زنان شاغل فقط در روزهای تعطیل زمان فشرده و کوتاهی برای رسیدگی به کارهای خود دارند،که البته بیشتر این وقت را نیز در کنار خانواده سپری می کنند.

زنان خانه دار اغلب بدون برنامه ریزی اوقات فراغت خود را سپری می کنند. که بیشتر این لحظه ها را به بطالت می گذارند. این امر موجب شده که بیشتر زنان خانه دار دچار افسردگی شوند. دلیل اصلی افسردگی زنان خانه دار به خاطر یکنواختی روزمره گی آنهاست.

شرکت در کلاس های آموزشی و ورزش می تواند؛ کمکی ارزنده برای زنان خانه دار که دچار افسردگی شدند؛ باشد.

گروهی از زنان به دلایلی مانند: نگهداری از بیمار، افراد سالمند، نگهداری از فرزند و حتی بیماری نمی توانند بیرون از خانه فعالیتی داشته باشند.

طبق آمار ۱۵ درصد زنان خانه دار تهرانی وقت خود را با تماشای تلویزیون و صحبت کردن با تلفن می گذارند. و ۱۰درصد آنان در کلاس هنری و آموزشی و۵۵ درصد زنان خانه دار بیشتر از ۲ فرزند دارند.که به هیچ وجه به اوقات فراغتی برای خود متصور نیستند.

 چگونه می توان برای دوری از داروهای عصبی و روانی از برنامه های متنوع و جذاب برای پر کردن اوقات فراغت خود استفاده کنیم؟

دنیای امروزه دنیای پیچده و سریعی است؛ با پیشرفت تکنولوژی اکثر خانم های خانه دار گوشی برای برقراری با دنیای مجازی دارند. همان گوشی می تواند دنیای از اطلاعات مفید و محلی برای آموزش باشد. فقط یک برنامه ریزی دقیق و شناخت استعداد خود می تواند امضای برای یادگیری شما باشد.

زنانی که گاهی خانه را در مقطعی زمانی به حال خود رها می کنند. یا بصورت حداقلی به انجام کارهای خانه روی می آورند. احتمال زیادی دارد که دچار افسردگی و کسالت روحی شده باشند.

نداشتن هدف برای زندگی یکی از دلایل افسردگی می باشد. این بی هدفی بسیار کسالت بار و ناراحت کننده است.

هدف نیاز نیست بلند مدت یا بسیار ارزشمند باشد. بلکه داشتن یک هدف کوتاه می تواند. ارضا کننده و برنامه ساز باشد.
اگر در زمینه خاصی هنری دارید یا به هنری علاقه مند هستید. می توانید با شرکت در کلاس های آنلاین و مجازی یک متخصص و یک هنرمند منحصر به فرد شوید و لزومی نیست. برای رفع افسردگی و روزهای کسالت بار خود از خانه بیرون باشید.
بلکه می توانید؛ با یک جست و جوی ساده و شرکت در دوره های مجازی کارهای از قبیل خیاطی، گلدوزی, کارهای تزئینی، آموزش زبان، دوره های نویسندگی در کنار خانواده و فرزندان خود یک زندگی جدیدی را تجربه کنید.
فقط کافی است گام اول را بردارید.

در کتاب( هربار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند)
در جستاری که سرفصل آن با جمله قصاری از ژان پل سارترشروع شده است. به نکته ای جالب اشاره کرده است.

هستی مقدم بر چیستی است.
در تفسیر این جمله، دانیل مارتین کلاین می نویسد: دیگر شیوه ی طفره ما از مسئولیت انسانی مان پذیرفتن نقش های از پیش تعریف شده است.

من یک زن خانه دار هستم. این چیزیه که من هستم. اگر هویت زن خانه دار را بپذیریم و صرفا در پی همخوانی با مشخصه های از پیش تعریف شده اش باشیم بار دیگر تبدیل به همان شی شده ایم. که برای شروع و آموزش دیدن هیچ وقت از بهانه گیری و طفره رفتن استفاده نکنیم.

با یک برنامه ریزی دقیق برای پیشرفت و تغییر خودمان دست به کار شویم.

چند دقیقه برای خودمان وقت بگذاریم. یک خودکار و یک دفترچه برای برنامه ریزی کافیست!

یادت باشد…
یک برنامه خوب که امروز طراحی شود بهتر از یک برنامه بی نقص و عالی است که هفته دیگر قرار است طراحی شود.

یکی از مهمترین کارها و مهارت هایی که در هدف گذاری و رسیدن به آن نقش کلیدی دارد برنامه ریزی است.

شاید تا به حال به صورت جدی به فکر برنامه ریزی نبودید یا حتی به آن اهمیت نداده باشید اگر این طور است.

لازم می دانم بگویم: یکی از مهارت هایی که برای رسیدن به هدفی نیاز داریم.مهارت برنامه ریزی است. توانایی برنامه ریزی و اجرای آن تا رسیدن به هدف، باید در راس همه ی توانایی های قرار بگیرد.

چرا به برنامه ریزی تاکید داریم؟

۱) برنامه ریزی باعث می شود که در وقت،انرژی و هزینه های خودصرفه جویی کنیم. همچنین از ابهام و سردرگمی،رفتن به میسرهای اشتباه جلوگیری کنیم.

 

۲) برنامه ریزی دست یابی به هدف را امکان پذیر می کند. اگر ما ندانیم کدام کار مهم است. کدام از ما مهم نیست. کدام یک را باید انجام دهیم. و کدام را دوم سعی کنید کارهای مهم خود را ساعت های اولیه روز انجام بدهید. و در اولویت قرار دهید.

 

۳) با برنامه ریزی دقیق ذهن را سازماندهی می کنیم. در حالت عادی ما روزانه می توانیم به ده ها مسئله فکر کنیم. که این امر باعث می شود. ما هدف خود را فراموش کنیم. سعی کنیم با برنامه ریزی دقیق موانع اصلی را کنار بگذاریم. و روی هدف خود متمرکز باشم.

 

۴) با برنامه ریزی می توانیم.انرژی، زمان، منابع، امکانات و دیگر موارد را به درستی بررسی کنیم. در این حالت نتیجه ی بهتری خواهیم گرفت .و از اتلاف وقت جلوگیری می کنیم.

کلاس آنلاین چیست؟

کلاس آنلاین یک محیط آموزشی است که در آن محدودیت زمانی و مکانی برای شرکت کننده وجود ندارد و استادو شاگرد می توانند. در بستر اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و باهم تعامل داشته باشند. به گونه ای که دانشجو می تواند. به راحتی پاسخ سو الات خود را بگیرد و نکته اصلی که باعث جذابیت کلاس های آنلاین شده است. این می باشد که امکاناتی فراهم می شود تا افراد بتوانند از سرتاسر جهان در کلاس حضور داشته باشند.

برای شرکت در کلاس آموزشی آنلاین نیاز به چه ابزار و شرایطی داریم؟

۱) کامپیوتر رو میزی، لپ تاب، تبلت، یا موبایل
۲) استفاده از اینترنت با ساعت مناسب
۳) گوشه ای دنج در خانه

                                                         زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید
                                                                   گوهر عمر عزیز را ارزان
                                                                       پروین اعتصامی

امروزه در یک خانواده موفق زن و مرد بایستی وظایف خود را به خوبی انجام دهد. تا کانون خانواده همیشه گرم و مستحکم باشد.

ولی اکثر مردان تمایل دارند. که همسرشان در منزل به امور رسیدگی کنند. و اصلا مایل نیستند. همسرشان در بیرون از خانه رفت و آمد زیادی داشته باشد. از طرفی بیشتر خانم ها خانه دار از این موضوع گله مند هستند. که محیط خانه خسته کننده و حوصله بر می باشد.و تحمل فضای خانه برایشان سخت    می باشد. و همین وضعیت می تواند مشکلات فکری و روانی از جمله افسردگی و پر خاشگری و بی انگیزگی برایشان رقم بزند.

اشتیاق تان برای یاد گیری را توسعه دهید، تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید.

امتیازات استفاده از کلاس آنلاین

۱) شرکت در کلاس آنلاین باعث صرفه جویی دروقت افراد می شود.
۲) دسترسی افراد به کلاس آموزشی بدون محدودیت مکانی و از طریق اینتر نت و جود دارد.
۳) درکلاس های آنلاین امکان ضبط کردن کلاس ها و مشاهده مجدد آن ها
۴) بهر ه مندی آسان از بهترین و مجرب ترین اساتید کشور
۵) عدم نیاز به امکاناتی نظیر میز و صندلی
۶) با استفاده از کلاس های آنلاین قدرت انتخاب بیشتری خواهید داشت تا روی موضوع مورد نظر خود متمرکز کنید.
۷) شرکت در کلاس های آنلاین به شما این امکان را می دهد. که راحت تر برای حضوردر کلاس و دیگر فعالیت های خود برنامه ریزی کنید.
۸) استفاده از کلاس ها در تمام روزهای هفته و تمام ساعات شبانه روز

امیدوارم بانوان با توجه به وقت آزاد و منعطف خود و حضور در منزل بتوانند. در شرایط روحی مناسب و با یک برنامه ریزی دقیق و سنجیده در محیط خانه از کلاس های آموزشی و آنلاین استفاده کنند. و برای تامین منابع مالی زندگی شان کمک حال همسرتان باشند.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط