عاشق نوشتن و نویسندگی ...

چاه به چاه

دکتر می گفت: مردم مثل یک جنگل هستند، یک درخت را می توان با تبر زد و انداخت، ولی هیچ کس نمی تواند جنگل را بزند و بیندازد. هیچ کس نمی تواند این قدرت را ندارد. پس باید قدرتی جنگل داشت. برای زنده ماندن نمی توان فقط به زندگی دیگران هم تکیه کرد. باید جزئی از جنگل بود، به دلیل اینکه جنگل، تقریبا همیشه دست نخورده باقی می ماند. رمان کوتاه چاه به چاه اثر کم دیده شده دکتر رضا براهنی است. که در سال ۱۳۱۴در تبریز به دنیا آمده است. کتاب چاه به چاه کم حجم و خوش خوانی است که نثری روان، ساده و قدرتمند دارد. دراین داستان دکتر رضا براهنی به خوبی فضای رعب و وحشت و خفقان زمان شاهنشاهی را قلم زده وبه تصویر کشیده است. ماجرا این داستان از آنجا شروع می شود. که حمید مرد روستایی به دلیل فقر و تنگدستی تپانچه ای را به دوستی می فروشد و بعدها با همان تپانچه ترور صورت می گیرد و بخاطر آن از باز داشت مجبور می شود. به روستا برگردد. تا تپانچه را تحویل افسر شاهنشاهی بدهد. درطول قصه حمید به یاد حرف های هم سلولی خود دکتر می افتد. صحبت های دکتر که مردی با تجربه و کهن کار بود. او را راهنمایی می کند. لحظه های شکنجه در این داستان آن قدر با توضیحات دقیق، ریز و جزیی است. که خواننده آن را به خوبی حس می کند. و با او احساس همدردی می کند. در داستان چاه به چاه می توان هزار جملات قصار و جمله های عبرت آموز که درس زندگی هستند. از دل کتاب بیرون بکشید.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط