عاشق نوشتن و نویسندگی ...

کتاب قصه ها از کجا می آیند

(بنویس. چند بار چند جور بنویس. تو دو سه جمله، حتی یک جمله. مکتوبش کن، معلوم بشه چی تو سرته.)
. اولین کتاب از مجموعه (تجربه نوشتن) است و مسیر نویسنده شدن را در تجربه نوشتن جست و جو می کند. چون به نظر می رسد از دل تجربه ها و دور حلال نوشتن است. که نوشتن را یاد می گیریم.

اصغر عبداللهی نمایشنامه نویس و نویسنده در این کتاب تجربه های شخصی و خاطرات خود را در حین نوشتن با مخاطب خود در میان می گذارد.
کشف نوشتن در حین نوشتن.

موضوع جالب و جذاب کتاب ماتتد داستانی می باشد. که کودک از پدر و مادر خود سوال می کند. و آن ها در تلاش هستند. تا بهترین پاسخ را به کودک خود بگویند.
آفای عبداللهی آنقدر زیبا به پاسخ سوالات پرداختند. و با بازگو کردن خاطرات و تجارب خود موضوع را ساده بیان کردند. که خواننده جذب کتاب می شود.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط