عاشق نوشتن و نویسندگی ...

جستار

هدفمند نوشتن

نوشتن تکالیف، کار سختی بود که در دورانی مدرسه همیشه از انجامش بیزار و گله‌مند بودیم. با این‌که همه می‌دانیم، با نوشتن درک مطالب وحساسیت

ادامه مطلب »

نکاتی دربارۀ نویسندگی

وقتی با سامرست موام و یادداشت‎های این نویسنده همراه می‌شوم. دوست دارم هر‌چه آموختم بلند‌بلند بازگو کنم تا کسانی که علاقه‌مند به نویسندگی هستند از

ادامه مطلب »

از واقع‌گرایی تا واقعیت

هر نویسنده‌ای خود را واقع‌گرا می‌پندارد؛ هرگز کسی ادعا نمی‌کند که رؤیایی، خیالباف، مالیخولیایی، هوسباز، یا فریبکار است. واقع‌گرایی (رئالیسم) نظریۀ روشن و صریحی نیست

ادامه مطلب »