عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مقاله

انتقال در داستان

انتقال (ترانزیشن)، یعنی انتقال دادن اشخاص داستان از یک محل، زمان و یا حالت، به محل، زمان و یا حالت دیگر. یکی از ضعف‌هایی که

ادامه مطلب »

فضا در داستان چیست

حتماً «بینوایان» را به یاد دارید و آن صحنه را که خانم تناردیه سطل بزرگی به کوزت می‌دهد تا در دل شبی تاریک برود و

ادامه مطلب »

صحنه و صحنه‌پردازی

زمان و مکانی را که در آن، عمل داستانی صورت می‌گیرد، صحنه می‌گویند. کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان می‌افزاید و

ادامه مطلب »

گفت‌وگو نویسی

«گفت‌وگو» یا «دیالوگ» که یکی از مهم‌ترین عناصر داستان است به‌صورت صحبت میان شخصیت‌های داستان تعریف می‌شود. این عنصر مهم‌ترین وسیله برای «شخصیت پردازی» و

ادامه مطلب »

شخصیت‌پردازی در داستان

شخصیتِ هر فرد، یگانه و منحصر به‌خود اوست. شخصیت، وجه تمایز و شاخص وجودی آدم‌هاست. یعنی عامل تفاوت بین افراد بشری است. هر شخصیتی، در

ادامه مطلب »