عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مقاله

تحصیلات در حوزه نویسندگی

شاید شما هم جزء کسانی باشید که قبل شروع آموختن فوت‌وفن نویسندگی دنبال این سوأل بودید که، برای این‌که نویسنده شوم، باید تحصیلاتم در چه

ادامه مطلب »

نبوغ و استعداد نویسندگی

نویسندگی ذاتی است یا اکتسابی، این سوأل به شکل‌های متفاوت تا به امروز طرح شده است و حتی می‌توان گفت یکی از قدیمی‌ترین سوألاتی است

ادامه مطلب »