عاشق نوشتن و نویسندگی ...

روز نوشت‌ها

فعل‌های که منفی هستند

چرا فعل‌ها که منفی می‌شوند؛ داستان شما غیر قابل پیش‌بینی و جذاب می‌شود؟ وقتی که شما فعلی را منفی می‌کنید یا وقتی که پاره جمله

ادامه مطلب »

انواع داستان

داستان را به انواع زیر تقسیم می‌کنند: • رمان ( ناول ) • داستان بلند • داستان نیمه بلند ( ناولت ) • داستان کوتاه

ادامه مطلب »