عاشق نوشتن و نویسندگی ...

روز نوشت‌ها

چالش چهل روزۀ

قرار بود تغییری در برنامه کاری روزمرۀ خود بدهم. یکی از اهدافم در برنامه ریخته شده، چالش چهل روزۀ فرار از دنیای مجازی بود. اینستاگرام

ادامه مطلب »

گریز از نوشتن

روزی که خودم را به‌یاد می‌آورم؛ درمانده و بی‌پناه روی مبل چرمی زواردررفته، فرو رفته بودم و دنبال راه‌ حلی برای بازیابی روحیه از دست

ادامه مطلب »

دوستان من

من یک فرد، درونگرا هستم و به‌راحتی نمی‌توانم با اطرافیان خود مأنوس شوم. و برای دوستانم، از حال و روز خود بگویم. بیشتر مواقع به

ادامه مطلب »

نامه‌ای برای دخترم

دختر گلم! در دنیای امروزی نسبت به دنیای گذشته ما، حق انتخاب‌های زیادی به ما داده است. اما این حق انتخاب بیشتر، به ما آزادی

ادامه مطلب »