عاشق نوشتن و نویسندگی ...

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مهمان نا خوانده

قصد اذیتم را دارد. هر سال یک بار سراغم می آید. می دانند از دیدنش ترس دارم. جلوی چشمم آفتابی نمی شود. فقط بویش، کافیست

ادامه مطلب »