عاشق نوشتن و نویسندگی ...

خرداد ۱۰, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

از پروتئوس و سیرسه تا شرک

  وقتی که گراسیان سیوعی، نویسنده اسپانیولی انسان را موجودی می شمارد پیوسته متغییر که هرگز شبیه خودش نیست. بلکه جانوری افسانه ای است که

ادامه مطلب »