عاشق نوشتن و نویسندگی ...

آبان ۲۹, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مشت زدن ممنوع

اتاق تاریک و مرده‌ای که با انعکاس نور مهتاب به آیینه با نور کم جان می‌گرفت پناهگاهم بود. روی تخت نشستم وتکیه به دیوار زدم.

ادامه مطلب »

خدایان کوچک

همان‌طور که شغل‌ها با هم فرق دارد. شخصیت و رفتار هر انسانی با انسان دیگر هم متفاوت است. نویسنده‌ها بخصوص رمان‌نویس‌ها انسان‌های عجیب و غریب

ادامه مطلب »