عاشق نوشتن و نویسندگی ...

آذر ۶, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شنیدن ممنوع

شما جوری زندگی می‌کنید که انگار مقدر شده تا ابد زنده باشید. و هیچ‌وقت فکری دربارۀ ضعف قوای جسمانی یا این‌که چقدر از عمرتان گذشته

ادامه مطلب »