عاشق نوشتن و نویسندگی ...

آذر ۱۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

الهام هنری برای خلق اثر

استعداد درک بی‌واسطۀ حقیقت بدون برهان‌های منطقی قبلی، یا تأثیری که نیروی خلاقیت را در ذهن پدید می‌آورد و به‌عبارت روشن‌تر، الهام عاملی است که

ادامه مطلب »