عاشق نوشتن و نویسندگی ...

آذر ۱۹, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نثر داستان‌نویسی

نثر نثر در لغت به‌معنای پراکنده؛ سخن غیر منظوم، یکی از اقسام دوگانه سخن، در مقابل شعر است. نثر در معنای وسیع خود، هم بیان

ادامه مطلب »