عاشق نوشتن و نویسندگی ...

آذر ۲۲, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

توصیف یا نمایش

نشان دادن به‌جای گفتن نویسندگان بزرگ معاصر همیشه توصیه کرده که در داستان به‌جای شرح و توصیف، تصویر بدهید و نشان دادن بر توضیح دادن

ادامه مطلب »