عاشق نوشتن و نویسندگی ...

بهمن ۳, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مدیریت ذهن قصه‌گو

آگاهانه و ناخواسته ذهن ما در طول روز درگیر اتفاقاتی‌ست که پیش‌روی ما رخ می‌دهد. آن موقع، ذهن قصه‌گوی ما در حال پردازش ماجرایی می‌باشد

ادامه مطلب »