عاشق نوشتن و نویسندگی ...

کارگا‌ه‌ داستان نویسی پیشرفته ۷ جلسه ترم اول

کشف نویسندگان مستعد، در رشته داستان‌کوتاه و رمان

در این ترم علاقمندان با تکنیک داستان‌نویسی آشنا می‌شوند.

جلسه اول و دوم:

مقدمه (نوشتن ورودیه درخشان برای داستان )

جلسه سوم و چهارم بدنه

ماجراسازی، گسترش عناصر داستان

جلسه پنجم و ششم

ماجراسازی، گسترش عناصر داستان

جلسه هفتم

پل (ارتباط و تکمیل ساختار داستان )

برای شرکت در این کارگاه، هر شرکت کننده با ارسال یک داستان کوتاه و بررسی آن می‌تواند در کارگاه تکنیک‌نویسی ثبت‌نام کند.

مهلت ارسال اثر از آغاز روز دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ تا روز جمعه ۲۵ تیر می‌باشد.

شهریه کارگاه تکنیک داستان

۱۹۹ هزار تومان

مریم حسنلو

۰۹۳۳۸۸۴۴۴۰۹

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۷۵-۵۶۷۸-۷۷۵۳

کارگاه‌ داستان‌نویسی و خلاقیت  ۱۰ جلسه

جاودانگی شما می‌تواند اثری باشد که با نوشتن از خود به یادگار می‌گذارید. این دعوتنامه‌ای است برای همه کسانی که فکر می‌کنند حرفی برای گفتن دارند و ذوق و قریحه‌ای در نوشتن. کارخلاقه باشناخت من برتر ایجاد می شود و پس از چند سال می‌خواهیم تجربه مشترکی برای آغاز یک راه شگفت ایجاد کنیم. هرکس احساس می‌کند که می‌تواند و اعتماد به نفسش را ندارد؛ این دعوتنامه برای کمک به اوست. شرکت در کارگاه نویسندگی خلاق بهترین فرصت برای تحقق این آرزوی شماست.

آموزش مقدمات داستان‌نویسی

آموزش ساخت داستان کوتاه

آموزش رمان‌نویسی

شرکت‌کنندگان در پایان دوره، یک داستان می‌نویسند.

شروع کارگاه از بیست تیر ماه

شهریه کارگاه تکنیک داستان

۱۵۰ هزار تومان

مریم حسنلو

۰۹۳۳۸۸۴۴۴۰۹

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۷۵-۵۶۷۸-۷۷۵۳

انجمن آنلاین نقد و بررسی داستان کوتاه و آموزش اصول نویسندگی ۱۰ جلسه

هر هفته نقد و بررسی یک داستان برجسته از نویسندگان معروف برگزار می‌شود.

در مباحث این دوره

هر بار یک داستان جدید را می‌شکافیم

طرح اولیه داستان را استخراج می‌کنیم

با خلق شخصیت داستانی آشنا می‌شویم

به شیوه‌های دیالوگ‌نویسی داستان می‌پردازیم

شهریه کارگاه تکنیک داستان

۱۹۹ هزار تومان

مریم حسنلو

۰۹۳۳۸۸۴۴۴۰۹

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۷۵-۵۶۷۸-۷۷۵۳

ثبت نام