عاشق نوشتن و نویسندگی ...

روز نوشت‌ها

انواع داستان

داستان را به انواع زیر تقسیم می‌کنند: • رمان ( ناول ) • داستان بلند • داستان نیمه بلند ( ناولت ) • داستان کوتاه

ادامه مطلب »

نوشتن خلاق چیست؟

نوشتن خلاق یکی از مهارت‌هایی است که می‌توانید ابدی در آن پیشرفت کنید، اما وقتی شروع می‌کنید اغلب او را می‌مکید. ما نمی‌گوییم که نوشتن

ادامه مطلب »

هدف وانواع قصه

به آثاری که در آن‌ها تأکید بر حوادث خارق‌العاده بیشتر از تحول و پرورش آدم‌ها و شخصیت‌هاست، قصه می‌گویند. در قصه محور ماجرا بر حوادث

ادامه مطلب »

یکپارچگی در داستان

اگر یکپارچه نویسی را در داستان از دست بدهیم، یا راوی داستان، فضاسازی و دیالوگ نویسی را نتوانیم بخوبی در داستان پیاده کنیم چه باید

ادامه مطلب »