عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مقاله

فرق بین داستان و قصه

تا حالا به فرق دو واژه داستان و قصه فکر کرده‌اید. البته نزد مردم، قصه همان داستان است و داستان، همان قصه. این دو نوع

ادامه مطلب »

زبان معیار

  کلمه «معیار». در گفتار حاضر در مقابل اصطلاح فرنگی «استاندار» به‌کار رفته است. این کلمه در تداوال متخصصان جامعه شناسی زبان به آن صورتی

ادامه مطلب »

اصول خلاصه‌نویسی

  شما  جز کسایی هستید که هنگام مطالعه، خلاصه‌برداری کنید. به افردای که موقع خواندن کتاب نت‌برداری می‌کنند؛ فکر کرده‌اید. گاهی در ادامه مطالبی که

ادامه مطلب »

مکتب رئالیسم

رومانتیسم، از یک لحاظ همان راهی را می‌رفت که در آینده رئالیسم می‌بایست با ثبات و استحکام در آن قدم نهد: یعنی به جای تشریح

ادامه مطلب »

اولین رمان تاریخی ایران

  محمد باقر میرزا خسروی دولت‌داد، که در تاریخ ۱۸۴۹، در شهر کرمانشاه متولد شد.که با لقب خسروی در تاریخ ادبیات ایران شناخته شد. خسروی

ادامه مطلب »