عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مقاله

زبان معیار

  کلمه «معیار». در گفتار حاضر در مقابل اصطلاح فرنگی «استاندار» به‌کار رفته است. این کلمه در تداوال متخصصان جامعه شناسی زبان به آن صورتی

ادامه مطلب »

اصول خلاصه‌نویسی

  شما  جز کسایی هستید که هنگام مطالعه، خلاصه‌برداری کنید. به افردای که موقع خواندن کتاب نت‌برداری می‌کنند؛ فکر کرده‌اید. گاهی در ادامه مطالبی که

ادامه مطلب »

مکتب رئالیسم

رومانتیسم، از یک لحاظ همان راهی را می‌رفت که در آینده رئالیسم می‌بایست با ثبات و استحکام در آن قدم نهد: یعنی به جای تشریح

ادامه مطلب »

اولین رمان تاریخی ایران

  محمد باقر میرزا خسروی دولت‌داد، که در تاریخ ۱۸۴۹، در شهر کرمانشاه متولد شد.که با لقب خسروی در تاریخ ادبیات ایران شناخته شد. خسروی

ادامه مطلب »