عاشق نوشتن و نویسندگی ...

مقاله

انواع ادبیات

ادبیات ادبیات، جمع ادبیّه به معنی دانش‌های متعلق به ادب است، ادبیات در معنای عام کلمه، غالباً به هر نوع نوشته‌ای گفته می‌شود، مثل بخشنامه‌ها،

ادامه مطلب »

زبان معیار

  کلمه «معیار». در گفتار حاضر در مقابل اصطلاح فرنگی «استاندار» به‌کار رفته است. این کلمه در تداوال متخصصان جامعه شناسی زبان به آن صورتی

ادامه مطلب »